Programmid Politseimuuseumis

Reisi aeg

(Ettetellimisel)

Reisikirjeldus

Väljasõit kooli juurest või teile sobivast kohast kell 09.00. Sõidame Rakverre. Lühike linna tutvustus. Seejärel külastame Politseimuuseumi kus on võimalik valida allolevate programmide vahel.

Politseiakadeemia 

Eesmärk: tutvustada lastele politseitöö olemust.   Kirjeldus: Politseiakadeemias saavad väikestest poistest ja tüdrukutest politseinikud. Vaatame, missugused omadused peavad sellesse ametisse pürgijal olema, teeme läbi sisseastumiskatsed ja saame esimesed õppetunnid. Tutvume politseiniku riietuse ja töövarustusega. Mängides detektiive, aitame lepatriinul kadunud täpid üles leida. Tunni lõpus saab iga laps akadeemia lõputunnistuse. Tegevused: politseimütsi meisterdamine, temaatilised mängud.Sihtrühm:  5 – 8 aastased   Kestvus: 1 tund

Reid

Miks „Reid“? Ka politsei korraldab erioperatsioone nagu eriüksused. On näiteks kaks operatsiooni „Reid“ ja „Võrk“. Reidi puhul kontrollitakse liiklust ja jalakäijaid, „Võrk“ puhul suletakse kõik nt Rakvere linna väljasõiduteed ning kontrollitakse kõiki autosid ja liiklejaid.  Eesmärk: tutvustada programmis osalejale politseitööd, liiklusalane ohutus.  Kirjeldus: kiiruse mõõtmine tänaval, avariilise auto analüüsimine, avarii sündmuskoha kirjeldus, osavusraja läbimine, politseibussiga tutvumine, liikuvast politseiautost tulistamine. Maja sees kehastuvad külastajad rollimängudes liikluspolitseinikuks kui ka kriminalistiks. Läbi praktiliste tegevuste asetame ennast uurija rolli. Turvavöö stendi katsetamine, reaktsioonikiiruse mõõtmine, joodikuprillide proovimine, massirahutustes osalemine, sõrmejälgede võtmine kaardile (igaüks saab koju kaasa), fotoroboti koostamine, valeraha tuvastamine, valedetektori test.  Sihtrühm:  1. – 12. klass  Kestvus: 1,5+ tundi (kuni 2 tundi)

Spioonid ja salakuulajad

Kirjeldus: Maja sees kehastuvad külastajad rollimängudes liikluspolitseinikuks kui ka spioonideks. Läbi praktiliste tegevuste asetame ennast uurija rolli. Turvavöö stendi katsetamine, reaktsioonikiiruse mõõtmine, joodikuprillide proovimine, massirahutustes osalemine, sõrmejälgede võtmine kaardile (igaüks saab koju kaasa), fotoroboti koostamine, valeraha tuvastamine, valedetektori test. Lisaks saavad külastajad proovida spiooni rolli. Analüüsime kaamerapildi abil läbi mängitud märulit. Pealtkuulamine läbi seina. Tutvume erinevate spioneerimisvõimalustega. Räägime riigireeturitest ja nende karistustest. Kui jälgitavad me oleme ja millistel tingimustel võib meid jälgida? Milliseid materjale võib kasutada kohtus tõendusmaterjalina?  Sihtrühm: 1. – 12. klass, sobib ka täiskasvanutele.  Kestvus: 1,5 tundi

Pantvangidraama

Eesmärk: tutvustada programmis osalejale politsei- ja eriüksuse tööd, reaalse pantvangidraama lahendamine. Kirjeldus: maja sees kehastuvad külastajad rollimängudes liikluspolitseinikuks kui ka kriminalistiks. Läbi praktiliste tegevuste asetame ennast uurija rolli. Turvavöö stendi katsetamine, reaktsioonikiiruse mõõtmine, joodikuprillide proovimine, massirahutustes osalemine, sõrmejälgede võtmine kaardile (igaüks saab koju kaasa), fotoroboti koostamine, valeraha tuvastamine, valedetektori test. Pantvangidraama: jaotatakse grupid – snaiperid, politseinikud-läbirääkijad, pantvangid, lõhkelaenguga varustatud kurjategija. Läbirääkimised, tulistamine, põgenemine, haarang. Sihtrühm: 6. – 12. klass, sobib ka täiskasvanutele. Kestvus: 1,5+ tundi (kuni 2 tundi)

Uurimise all

Eesmärk: tutvustada lähemalt politseitöö ühte osa – kuritegude avastamist. Kirjeldus: õpime tundma kriminalistika põnevamat poolt ja saame ülevaate vahenditest, millega politsei avastab kurjategijaid. Asume ise kriminalisti rolli – uurime toimunud kuritegu, analüüsime kogutud tõendeid, teeme neile tuginedes järeldusi ning tuvastame kurjategija. Meeskonnatöö tulemusena lahendame seifi uksekoodi mõistatuse, kus ootab kõiki osalejaid üllatus. Tegevused: sõrmejälgede kaardi täitmine, sõrmejälgede võtmine esemetelt, fotoroboti koostamine, seifi koodi ära arvamine, kuriteo uurimine. Aeg: september – aprill. Sihtrühm: 6. – 12. klass. Kestvus: 1,5 tundi

Koos loome turvalisuse

Eesmärk: tutvustada koolinoortele politsei kui ühe riikliku organi tegevust ja nende rolli ühiskonnas turvalisuse tagamisel.Kirjeldus: tunni käigus õpime tundma politseitöö erinevaid tahke ja uurime, milline on politsei roll tänapäeva Eestis. Rollimängudes kehastume nii liikluspolitseinikuks kui ka kriminalistiks ja surume maha näitliku massirahutuse. Arutleme, kuidas iga kodanik saab kaasa aidata turvalisema elukeskkonna loomisele ja hoidmisele. Kummutame levinumad müüdid politseitööst ja õpime väärtustama ennetustöö olulisust selles ametis. Läbi praktiliste tegevuste asetame ennast uurija rolli ning ülesandeid lahendades avame seifi, mille sisust igaüks midagi kingituseks saab. Tegevused: turvavöö stendi katsetamine, reaktsioonikiiruse mõõtmine, joodikuprillide proovimine, massirahutustes osalemine, sõrmejälgede võtmine kaardile (igaüks saab koju kaasa), fotoroboti koostamine, valeraha tuvastamine, musta kasti saladuse avastamine. Sihtrühm: 1. – 12. Klass

Liikluspolitseiniku kannul

Tegevused õues: reid tänaval (mõõdame mööduvate autode kiirust), sõit sündmuskohale (autovrakk muuseumihoovis – arutleme, miks selline õnnetus tekkis, mõõdame rehvide mustrisügavust, analüüsime, kuidas ja mis kiirusel liiguvad kokkupõrkel asjad ja esemed, käime läbi turvareeglid). Valmistame ette õnnetuskoha, joonistame maha pidurdusjäljed, lavastame õue avariipaiga, koostame õnnetuse kohta protokolli, testime alkomeetrit ja “joodikuprille”. Tutvume politsei patrullauto ning politseibussiga (õpilased saavad teada, mis tunne on istuda politseinikuna ja kinnipeetavana politseibussis). Tegevused sees: peale õuesolekut suundume muuseumisse sisse, kus kehastume nii liikluspolitseinikuks, konstaabliks, märulipolitseinikuks kui ka kriminalistiks. Korraldame näitliku märuli ning saame teada, kes on kiirreageerija ja mis on K-Komando. Arutleme, kuidas iga kodanik saab kaasa aidata turvalisema elukeskkonna loomisele ja hoidmisele. Kummutame levinumad müüdid politseitööst ja õpime väärtustama ennetustöö olulisust selles ametis. Katsetame turvavöö stendi, mõõdame reaktsioonikiirust, võtame sõrmejälgi kaardile (igaüks saab koju kaasa), koostame fotoroboti, tuvastame valeraha, avastame musta kasti saladuse ja palju muud. Aeg: märts – november Sihtrühm: 1. – 9. klass. Kestvus: 1,5 tundi

Tark Tegutseja

Eesmärk: õpime mänguliselt, kuidas reageerida õnnetuse korral, kuidas helistada, mida öelda. Kirjeldus: tunni esimene pool toimub Lastemuuseumis, kus vaatame kahte lavastatud klippi (rattavargus ja rüselus-kaklus) ning lapsed saavad võimaluse peale klipi vaatamist helistada näitlikult Päästeametisse, treenida oma reageerimisoskust. Helistamised lindistatakse ning hiljem analüüsitakse ühiselt. Hädaabinumbri 110 numbrimälu tekitamine, kordamine. Tunni teises osas liigume muusemi Liiklustuppa. Vaatame üle ja ka proovime, kuidas õigesti kasutada turvavööd. Testime turvavööstendi ning saame teada kuidas arvutada kokkupõrke kaalu (kui ohtlikud on lahtised ning ohu korral lendavad asjad autos). Aeg: september – aprill  Sihtrühm: 1. – 5. Klass

Lapsena Liikluses

Eesmärk: õpime tundma ohutu liiklemise põhitõdesid. Kirjeldus: tunni käigus saavad lapsed ülevaate sellest, kuidas tänaval turvaliselt liigelda. Uurime, mis pistmist on kassisilmadel helkuriga ja kuhu ja kuidas väike elupäästja kinnitada. Selgitame välja lapse jaoks olulisemad liiklusmärgid, mille tähendust läbi mängude tundma õpime. Tegevused: liiklusmängud, temaatiliste puslede kokku panemine, kaasa kingitus. Sihtrühm: 5 – 8 aastased

Jalgratturi ABC

Eesmärk: jalgratturi turvavarustuse ja ohutu liiklemise põhitõdede tutvustamine. Kirjeldus: tunnis saavad lapsed ülevaate, milliste jalgratastega sõitsid inimesed vanasti ja missuguse rattaga on turvaline tänapäeval tänavale minna. Ühiselt uurime, kuidas õigesti kasutada jalgrattakiivrit. Kus asuvad rattal suunatuled ja kas kõnniteel sõit on lubatud? Tegevused: munakiivri katse, rattalipu meisterdamine. Aeg: aprill – juuni  Sihtrühm: 1. – 4. klass  Kestvus: 1 tund

Ajakava

Hind sisaldab

  • Bussisõitu 
  • Programmi politseimuuseumis
  • Rakvere ekskursioon

Lisatasu eest

  • Lõunasöök (6.- € inimese kohta)

Hinnad

Rühma suurus 30 40

Hind õpilase kohta

45€ 30€

Tasuta õpetajad

3 4