Ajutisest töökorraldusest - oleme kodukontorites

18. märts 2020

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorra ja ajutiste rahvusvaheliste liikumispiirangutega on Tiit-Reiside büroo töötajad kaugtöö korras kodukontoris. Teenindame teid telefoni ja elektrooniliste kanalite vahendusel.

Oleme ajutiselt suletud, et kaitsta nii kliente kui ka töötajaid.

Jooksvate reisiprobleemide ja -küsimustega palume ühendust võtta meie büroode üldtelefonidel ja e-posti üldaadressidel.