Teavitus piirikontrolli ajutisest taaskehtestamisest Poola maismaapiiril

10. juuni 2016

Poola Vabariigi siseministri ametlik teatis piirikontrolli ajutisest taaskehtestamisest Poola maismaapiiril Saksamaa, Tšehhi, Slovakkia ja Leeduga ning lennujaamades ja sadamates.

Piirikontroll eelpoolnimetatud piiridel rakendub alates 04.juulist 2016.a kestvusega 02.august 2016.a

Piirikontrolli teostatakse põhiliselt mobiilsete üksustega, kuid vastavalt ohuhinnangule ja riskianalüüsile võidakse kasutada ka kontrollpunktide (taas-)avamist.

Kontrolli ajutine taaskehtestamine on tingitud seoses vajadusega tagada piisav julgeolek ja avalik kord alljärgnevatel rahvusvahelistel üritustel:

·         NATO aastakohtumine (Warszawa)

·         XXXI Rahvusvaheline Noorsoo Päev (Krakow)

·         Tema Pühadus paavst Francis palverännak Poola

 

OLULINE MEELDETULETUS: kehtiva reisidokumendi (pass või ID kaart) kaasaaskandmise kohustus. Lisaks võib kontrollide tõttu olla ajalisi viivitusi.